Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 2 NĂM 2020

 

TP.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) tự hào là TOP 20 DN Logistics Việt Nam, là đối tác chính thức của Tập đoàn Alibaba tại Việt Nam từ tháng 10/2018.

Dựa trên thế mạnh về Logistics và ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 phát triển thương mại điện tử, ASL hợp tác cùng Sàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới Alibaba.com.

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN
NHÂN VIÊN KINH DOANH, NHÂN VIÊN CSKH, NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) tự hào là TOP 20 DN Logistics Việt Nam, là đối tác chính thức của Tập đoàn Alibaba tại Việt Nam từ tháng 10/2018.

 

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 05 năm 2019

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) tự hào là 1 trong TOP 20 DN Logistics Việt Nam. Dựa trên thế mạnh về Logistics và ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 phát triển thương mại điện tử,ASL hợp tác cùng sàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới Alibaba.com hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu trực tuyến, đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu khắp thế giới thông qua thương mại điện tử và các giải pháp Logistics. Đang mở rộng kinh doanh trong thương mại điện tử E-commerce-Logisitcs Chúng tôi đang tuyển dụng:

 

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 11 năm 2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) tự hào là 1 trong TOP 20 DN Logistics Việt Nam, là đối tác chính thức của Tập đoàn Alibaba tại Việt Nam từ tháng 10/2018. Dựa trên thế mạnh về Logistics và ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 phát triển thương mại điện tử, ASL hợp tác cùng Sàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới Alibaba.com hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu trực tuyến, đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu khắp thế giới thông qua thương mại điện tử B2B.

Xem thêm

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) tự hào là 1 trong TOP 20 DN Logistics Việt Nam, là đối tác chính thức của Tập đoàn Alibaba tại Việt Nam từ tháng 10/2018. Dựa trên thế mạnh về Logistics và ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 phát triển thương mại điện tử, ASL hợp tác cùng Sàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới Alibaba.com hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu trực tuyến, đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu khắp thế giới thông qua thương mại điện tử B2B. Để mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử B2B, Chúng tôi đang tuyển dụng

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, luôn cải tiến và đổi mới để nâng cao hiệu quả công việc. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh năm 2018, ASL Corp trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho 1 số vị trí sau đây:

Xem thêm

Tuyển dụng thang 6 năm 2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, luôn cải tiến và đổi mới để nâng cao hiệu quả công việc. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh năm 2018, ASL Corp trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho 1 số vị trí sau đây:

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 26/05/2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, luôn cải tiến và đổi mới để nâng cao hiệu quả công việc.

Xem thêm

THONG TIN TUYEN DUNG THANG 5 NAM 2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, luôn cải tiến và đổi mới để nâng cao hiệu quả công việc.

Xem thêm