Phụ phí hàng nhập

       

                                     

PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP

 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/1/2020

  1. HÀNG NHẬP NGUYÊN CONTAINER (FCL)
STT MÔ TẢ PHỤ PHÍ Đơn vị tính Đơn giá
20'DC 40'DC 40'HC 45'DC
1 PHÍ CẦU CẢNG (THC) - HÀNG KHÔ Container VND 2,850,000 VND 4,275,000 VND 4,275,000 VND 5,225,000
PHÍ CẦU CẢNG (THC) - HÀNG LẠNH Container VND 3,750,000 VND 5,200,000 VND 5,200,000  
2 PHÍ LỆNH GIAO HÀNG (D/O) Bộ  VND 900,000 VND 900,000 VND 900,000 VND 900,000
3 PHÍ VỆ SINH CONTAINER Container VND 142,500 VND 285,000 VND 285,000 VND 285,000
4 PHÍ ĐẠI LÝ Bộ  VND 712,500 VND 712,500 VND 712,500 VND 712,500
5 PHÍ MẤT CÂN BẰNG CONTAINER/CIC (NẾU CÓ) Container VND 1,187,500 VND 2,375,000 VND 2,375,000 VND 2,375,000

2. PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP LẺ (LCL)

STT MÔ TẢ PHỤ PHÍ Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú
1 PHÍ CẦU CẢNG (THC)  Khối VND 190,000  
2 PHÍ LỆNH GIAO HÀNG (D/O) Bộ VND 900,000  
3 PHÍ XẾP DỠ TẠI KHO (CFS) Khối VND 475,000  
4 PHÍ MẤT CÂN BẰNG CONTAINER(CIC) NẾU CÓ Khối VND 118,750  
5 PHÍ ĐẠI LÝ Lô hàng VND 712,500  

3. PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

STT MÔ TẢ PHỤ PHÍ Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú
1 PHÍ LỆNH GIAO HÀNG (D/O) Bộ  VND 475,000  
2 PHÍ ĐẠI LÝ Lô hàng VND 356,250  

o Để biết thêm chi tiết, vui lòng liện lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng: 028 35129759/Số nội bộ 211 (hàng nhập) & 212 (hàng xuất)
o Trong trường hợp các hãng vận chuyển thay đổi phụ phí cao hơn mức phụ phí trong bảng này tại thời điểm bất kỳ, mức phụ phí cao hơn của các hãng vận chuyển sẽ được áp dụng.