Danh hiệu

Sau 15 năm hoạt động kinh doanh chúng tôi đã không ngừng mở rộng qui mô, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Bằng Khen của ủy ban Nhân Dân về hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019

Bằng Khen của ủy ban Nhân Dân về hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019

GIẤY KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHEN TẶNG 2019

GIẤY KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHEN TẶNG 2019

Bằng khen của ủy ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh về thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2019

Bằng khen của ủy ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh về thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2019

Bằng khen Doanh Nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc TP. HCM 2016

Bằng khen Doanh Nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc TP. HCM 2016

Giấy khen Công Đoàn ASL đạt giải khuyến khích Hội diễn văn nghệ CNVC 2015

Giấy khen Công Đoàn ASL đạt giải khuyến khích Hội diễn văn nghệ CNVC 2015

Vinh danh Võ Thị Phương Lan có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước 2015

Vinh danh Võ Thị Phương Lan có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước 2015

Giấy khen đạt Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh tiêu biểu 2014

Giấy khen đạt Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh tiêu biểu 2014

Chứng nhận

Uy tín, chất lượng sản phẩm, dịch vụ mang đến sự tin tưởng và hài lòng cho đối tác cũng như khách hàng luôn là điều mà ASL CORP. hướng đến.

Chứng Nhận Certificate of membership WCA 2020-2021

Chứng Nhận Certificate of membership WCA 2020-2021

Chứng Nhận Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh Tiêu Biểu Năm 2020

Chứng Nhận Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh Tiêu Biểu Năm 2020

chứng nhận hôi viên VLA 2020

chứng nhận hôi viên VLA 2020

Chứng Nhận Kinh Doanh Vận Tải Bằng xe Ô Tô Năm 2020

Chứng Nhận Kinh Doanh Vận Tải Bằng xe Ô Tô Năm 2020

Chứng nhận hội viên  VLA 2019

Chứng nhận hội viên VLA 2019

Chứng nhận doanh nghiệp tiêu biêu năm 2018

Chứng nhận doanh nghiệp tiêu biêu năm 2018

Chứng nhận Lái xe sinh thái và Lái xe an toàn

Chứng nhận Lái xe sinh thái và Lái xe an toàn

Giấy chứng nhận hội viên VCCI

Giấy chứng nhận hội viên VCCI

Chứng nhận danh nghiệp mạnh và phát triển bền vững

Chứng nhận danh nghiệp mạnh và phát triển bền vững

Chứng nhận Hiệp hội các doanh nghiệp Tp. HCM

Chứng nhận Hiệp hội các doanh nghiệp Tp. HCM

Chứng nhận Hội doanh nghiệp Quận Bình Thạnh

Chứng nhận Hội doanh nghiệp Quận Bình Thạnh

Chứng nhận hiệp hội IATA

Chứng nhận hiệp hội IATA

Chứng nhận Thương hiệu uy tín 2016

Chứng nhận Thương hiệu uy tín 2016

Thương hiệu được khách hàng tín nhiệm năm 2015

Thương hiệu được khách hàng tín nhiệm năm 2015

Chứng nhận Top 20 Doanh nghiệp Logistics Việt Nam 2015

Chứng nhận Top 20 Doanh nghiệp Logistics Việt Nam 2015

Chứng nhận Thương hiệu uy tín 2015

Chứng nhận Thương hiệu uy tín 2015

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2015

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2015

Chứng nhận "thương hiệu được khách hàng tín nhiệm" năm 2015

Chứng nhận "thương hiệu được khách hàng tín nhiệm" năm 2015

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2014

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2014

Chứng nhận Top 300 "Thương hiệu hàng đầu Việt Nam" năm 2014

Chứng nhận Top 300 "Thương hiệu hàng đầu Việt Nam" năm 2014

Chứng nhận thành viên FIATA 2019

Chứng nhận thành viên FIATA 2019

Chứng nhận Top 50 Businesswomen in Asia - Pacific 2014

Chứng nhận Top 50 Businesswomen in Asia - Pacific 2014

Chứng nhận Doanh Nhân Xuất Sắc Đất Việt năm 2014

Chứng nhận Doanh Nhân Xuất Sắc Đất Việt năm 2014

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2013

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2013

Giấy phép vận chuyển đa phương thức quốc tế

Giấy phép vận chuyển đa phương thức quốc tế

Giấy chứng nhận hội viên VLA

Giấy chứng nhận hội viên VLA

Nữ Doanh Nhân Việt Nam Tiêu Biểu 2016

Nữ Doanh Nhân Việt Nam Tiêu Biểu 2016

Chứng nhận Đại lý hải quan

Chứng nhận Đại lý hải quan

Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn thứ cấp

Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn thứ cấp

Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015